Referencie – výber zrealizovaných projektov:

AVC a.s. Čadca – prev. Raková 
Rekonštrukcia TH v rámci zmeny palivovej základne TH z uhlia na zemný plyn . Nové plynové kotlne ( 510, 295 kW, 8x 25 až 50 kW ), vykurovanie výr. hál infražiaričmi.

AVC a.s. Čadca :
Plynová kotolňa pre administratívu a šatne ( 395 kW ), vykurovanie výr. hál infražiaričmi.

OZETA NEO a.s. Trenčín
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Výmenníkové stanice para/voda ( 3,5 MW, 1,6 MW a 1,03 MW) ). Hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov  závodu.

OZETA NEO a.s. Trenčín – prev. Tornaľa 
Rekonštrukcia  výmenníkovej stanice para/voda ( 1,5 MW ).

OZETA NEO a.s. Trenčín – prev. Topoľčany 
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Využitie tepla z dochladzovania kondenzátu na ohrev TÚV.

ZSNP a.s.  Žiar nad Hronom
Výmenníkové stanice H.voda/voda a hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov v administratívnych budovách  závodu.

Adast a.s. Adamov ( CZ )
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva.
Výmenníkové stanice H.voda/voda ( 800kW, 1040 kW, 690 kW, 600 kW ).

Banskobystrický pivovar
Plynofikácia a rekonštrukcia tepelného hospodárstva závodu
Rekonštrukcia plynovej parnej kotolne ( 8 MW ).

Polyf. objekt L-PALACE, Žilina 
Návrh teplovodného podlahového vykurovacieho systému.

Farský kostol, Bytča  
Plynofikácia  a návrh teplovodného podlahového vykurovacieho systému.

Predajňa nábytku GEKO, Prievidza
Návrh teplovodného podlahového vykurovacieho systému.

Predajňa nábytku GEKO, Martin
Návrh teplovodného podlahového vykurovacieho systému.

SOU strojárske Čadca
Rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie ÚK.

MOGET a.s. prevádzka Čadca – Horelica
Vykurovanie priemyselných hál infražiaričmi.

SLOVALCO a.s ŽIar nad Hronom
Hydraulické vyregulovanie ÚK administratívnej budovy.

ZŠ Varín  :
Plynofikácia areálu ZŠ.
Plynové kotolne ( 274 kW, 45 kW), kompletná rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie ÚK.

Veterinárne centrum, Bratislava :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 985 kW )

SLOVBEN s.r.o., Žilina :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 340 kW )

SOŠ elektrotechnická, Žilina
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice para/voda ( 900 kW )

Obec Veľké Rovné :
Rekonštrukcia plynových kotolní  a vykurovacích systémov
- Obecný dom ( 210 kW )
- Zdravotné sttredisko ( 70 kW )
- ZŠ Ivor ( 260 kW )

Obecný úrad Beluša :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 212 kW)

Komplexná obnova bytového domu, Teplická 15,17,19, Bratislava :
Kompletná rekonštrukci a hydraulické vyregulovanie ÚK ( 72 b.j. ).

Nadstavba bytového domu, Teplická 9-13, Bratislava :
Návrh vykurovacieho systému a hydraulické vyregulovanie ÚK ( 16 b.j. ).

DD a DDS pre dospelých, Terchová :
Nová plynová kotolňa ( 160 kW) a hydraulické vyregulovanie ÚK.

SPŠ stavebná, Žilina  :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 930 kW )

ZŠ E. Lániho, Bytča  :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 320 kW ) a vykurovacieho systému.

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice H.voda/voda ( 1,9 MW )

ZŠ Trnové, Žilina  :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 374 kW )

Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina  :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 395 kW )

Obchodná akadémia, Žilina  :
Rekonštrukcia plynovej kotolne ( 490 kW)

Pridané 1.3, 2011 od Peter Marčiš  |