Rozsah činnosti

Nosnou časťou je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane  inžinierskej činnosti. Firma ponúka profesionálny a individuálny prístup podložený 20-ročnými praktickými skúsenosťami v obore.  Samozrejmosťou je autorský dozor pri realizácii stavby.

Príklady rozsahu činnosti :
Kotolne (zemný plyn, propán, bioplyn, tuhé palivo).
Výmenníkové stanice ( parné, horúcovodné ).
Rekonštrukcie tepelného hospodárstva priemyselných podnikov.
Vykurovanie pomocou plynových infražiaričov.
Vykurovacie systémy pre priemysel, admin. budovy, školy, hotely,  rodinné domy …  
Hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov.

Alternatívne zdroje ( tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, splyňovanie dreva … ).

Pridané 1.3, 2011 od Peter Marčiš  |